Werkwijze

Werkwijze

U bent met al uw juridische vragen welkom op ons spreekuur, ongeacht het onderwerp. Ook als u twijfelt of uw vraag wel voldoende juridisch van aard is, kunt u altijd een spreekuur bezoeken om erachter te komen of we iets voor u kunnen betekenen.
 
Wanneer u een spreekuur bezoekt, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Terwijl u op uw beurt wacht, zullen we u vragen kort een formulier in te vullen met enkele persoonlijke gegevens. Als u binnen de aangegeven openingstijd plaatsneemt in de wachtkamer, zult u altijd geholpen worden. Twee van onze medewerkers zullen u vervolgens graag te woord staan en de zaak met u bespreken. Ook kunnen onze medewerkers met u de relevante documenten doornemen en verduidelijken. Daarom vragen we u de belangrijke stukken (zoals contracten en mail- en briefverkeer) mee te nemen naar het spreekuur.
 
Soms kan uw vraag direct op het spreekuur beantwoord worden. In andere gevallen vergt de zaak meer uitzoekwerk en zullen onze medewerkers een advies voor u schrijven en u het advies korte tijd later toesturen. In dit advies zal bijvoorbeeld staan welke rechten en plichten u heeft en welke vervolgstappen u kunt ondernemen. Daarnaast kunnen wij voor u bemiddelen indien nodig. Dit doen wij bijvoorbeeld via het opstellen van brieven of het voeren van schriftelijk of telefonisch contact met de instantie of persoon waarmee u moeilijkheden ervaart.  Indien wij u zelf niet verder kunnen helpen, kunnen wij u tevens naar de voor u meest geschikte instantie doorverwijzen, zoals een mediator, advocaat of notaris.
 
Voor een goed beeld van de gang van zaken op ons spreekuur, kunt u ook een videoreportage van Nieuws uit Nijmegen over onze Rechtswinkel bekijken: